Jsme kolektiv Underdogs' - promotérská skupina, která pořádá koncerty a zároveň provozuje pražský nezávislý prostor Underdogs', kde se konají koncerty, menší festivaly a jiné kulturní akce.

V Underdogs' se snažíme vytvořit bezpečný prostor pro zábavu a osobní a umělecké sebevyjádření. Podporujeme inkluzi a diverzitu a stavíme se proti rasismu, sexismu a dalším formám nenávisti.

Jako kolektiv Underdogs' také pořádáme Fluff Fest, multižánrový hudební festival, který propojuje hudbu a politický aktivismus. Festival je čistě nezávislá akce, prostá podpory sponzorů nebo státních dotací. Festival se koná tradičně poslední víkend v červenci na sportovním letišti v Rokycanech.

 

We are “kolektiv Underdogs'” – a Prague-based collective organizing live shows and running an independent live music venue Underdogs'. 

At Underdogs', we strive to create a safe space for fun, a place of personal and artistic freedom. We support inclusion and diversity, and stand against racism, sexism and other forms of hatred.

We also organize Fluff Fest, a multi-genre festival linking music and political activism. The festival is strictly self-funded independent event, free from sponsorship or government funding. Fluff Fest takes place every year the last weekend of July at the Rokycany airfield.